Uranbrytning – historien fortsätter…

Det är nästan tragikomiskt med vilken iver vissa krafter arbetar för att påbörja brytning av uran i Sverige. Senast var det Moderaterna i Jämtland som mer än gärna ser gruvor för att exploatera uran för att tillgodose en utbyggnad av kärnkraften. Se inslaget från SVT här!

Snart dags för nya kärnkraftsverk i Sverige?

Kommentera

Ett steg närmare domedagen?

 Allt medan kärnkraftsindustrin bedyrar hur säker atomkraften är – samtidigt som de skall förklara det rimliga i slutförvaring av avfallet i ofattbattbara etthundratusen år – läser jag nästan dagligen om hur terrorhoten nu ökar mot både nya och gamla kärnkraftsverk, förvaringsutrymmen av atomsopor samt risken för att uran eller plutonium smugglas och används till domedagsvapen. En liten påminnelse om vad som i så fall väntar:

Se hur atombomben exploderar!

Kommentera

Dags för nya vindar!

Nu ökar konkurrensen om att etablera framtidens vindkraft. Beräkningar visar att redan år 2019 kommer vindkraft producera 1 000 GW och stå för motsvarande 8,4 procent av världens el konsumtion. Tänk om vi i Sverige skulle våga satsa samma belopp, som nu planeras till att bygga nya kärnkraftsreaktorer, och istället investera i havsbaserad vindkraft? Enbart projektet Krigers Flak, 30 km söder om Trelleborg, skulle inneära en offshorepark med 128 vindkraftverk – med en kapacitet att producera el för en halv miljon hem!

Kommentera

Fundera på detta en stund!

Högaktivt avfall uppstår när bränslet i en atomreaktor byts ut. Det är då mycket radioaktivt och varmt och placeras i vattenbassänger på kärnkraftverket. Vatten skyddar mot strålning och kyler bränslet. Efter ett år transporteras bränslet till ett så kallat mellanlager: CLAB – Centralt mellanlager för använt kärnbränsle – i Oskarhamn med det specialbyggda fartyget m/s Sigyn. I CLAB mellanlagras bränslet i vattenbassänger i 40 år. Under tiden minskar värmeutvecklingen från kärnbränslet, vilket underlättar den fortsatta hanteringen avsevärt. Dessutom har radioaktiviteten i bränslet minskat med 90 procent. Efter cirka 40 års mellanlagring ska kärnbränslet kapslas in och transporteras till det så kallade slutförvaret i Forsmark, Östhammar.  Där ska det ligga 500 meter ner i urberget för att isoleras från människan och natur i 100 000 år. Kapslarna är tillverkade av koppar med inre behållare av gjutjärn och rymmer cirka två ton avfall. Totalt blir det ungefär 6 000 kapslar. 

Är det verkligen moraliskt försvarbart att tvinga våra kommande generationer att hantera dödligt avfall för att vi skall få ”billig” el för stunden?

Kommentera

Atomavfall söker ägare

Den svenska kärnkraftsindustrin har till dags dato producerat 8 000 ton radioaktivt avfall, mer än tillräckligt för att utplåna hela jorden! Om jag skall försöka uttrycka mig diplomatiskt, så känns det väl etiskt tveksamt att lämpa över denna tickande bomb till kommande generationer?

Kommentera

Uranbrytning i Skåne snart verklighet?

Mängder med ansökningar är inlämnade för att starta storskalig utvinning av uran runt om i Sverige inklusive Österlen. Uran, det radioaktiva grundämne som används för att tillverka kärnbränsle till reaktorerna, och som orsakat enorm miljöförstörelse världen över där gruvbrytning skett.

Vid uranbrytning frigörs radioaktiva gaser och vid separationen av uran från malmen finns stora risker för flytande radioaktivt avfall som i värsta fall kan förgifta sjöar och vattendrag!

Redan på 1960-talet bröts uran i Sverige i syfte att användas till den planerade kärnvapenarsenalen som skulle anskaffas. Se mer i min bok:

BRODER SVEA

Kommentera

Gløm inte vad som faktiskt har skett…

Välgjord kortfilm, när sker nästa katastrof?

Katastrofen i Tjernobyl

Kommentera

Vindkraft till havs!

Det finns många spännande projekt som avser nyetablering av vindkraft till havs som kan skapa sunda alternativ till atomsoporna:

Min insändare om Kärnkraftsavfall

Kommentera

Uran – det livsfarliga avfallet!

I senaste utgåvan av TIME kan man läsa om hur amerikanska National Nuclear Security Administration (NNSA) var i Chile strax före jordbävningen för att transportera bort motsvarande 18 kg höganrikat uranium (HEU) med potentiell sprängkraft att förgöra en hel stad. Det sätter fingret på att faran med atomavfall inte bara är risken med galna terrorister utan också moder jords nyckfullhet vad gäller naturens väldiga krafter!

Kommentera

Iran startar atomkraften med uran!

Efter en paus med bloggandet startar jag nu upp igen, med nya krafter innan valet! Dock har jag beslutat mig for att inte stalla upp som kandidat, och mina inlagg ar mina personliga asikter som MP-medlem!

Med stor oro ser jag att laddningen av Irans nya atomkraftverk skall vara klar i borjan av september. Misstankarna finns ju att Iran planerar att foradla uran till atomvapen.  En skakande tanke som blir allt mer fasansfull…

Kommentera

Uranbrytning i Sverige?

Det känns tyvärr bara som en tidsfråga innan en svensk kommun nu väljer att tillåta brytning av uran. Konsekvenserna kommer bli ödesdigra men kan de tacka nej till de stora summor som står på spel när de internationella gruvbolagen marscherar in? Imorse tillkännagav gruvföretaget Aura Energy att man hittat enorma uranfynd i Jämtland och uppskattar att fyndigheten är bland de tio största i världen! Läs gärna mina tidigare inlägg om skadorna detta kan innebära för människor och natur…

Kommentera

Positiva tecken trots allt!

Under ett besök i Köpenhamn läste jag idag i Berlingske om utmaningarna i ålderdomliga lagar som hindrar och försenar uppdatering av elnätet för att fasa in moderna energikällor. Samtidigt har Dagens Nyheter en artikel om hur ny forksning visar att tillgångarna av uran kan räcka i tusentals år… Hurra…??? Därför var det befriande att läsa om hur ABB nyligen tog en order värd 700 miljoner dollar på havsbaserad vindkraft i Nordsjön och nu ikväll redovisade Vestas en ny jätteorder för den nordamerikanska marknaden. Bara i år har enbart Vestas fått order på vindkraftverk i USA motsvarande en kapacitet 1336 megawatt. Allt fler ser nu tack och lov de kommersiella möjligheterna i grön energi!

Kommentera

Solen värmer!

Vi har nu ett underbart sommarväder i Sverige- som gjort för lata dagar på stranden och här i Höllviken har turisterna strömmat till på allvar!

I flera tidigare inlägg har jag berört nya teknikprojekt inom sol, vind och vattenenergi. Ofta ifrågasätts dessa som orealistiska. Därför är det befriande att se hur tunga industriaktörer som ABB och Siemens, uppbackade av finansjätten Deutsche Bank, nu väljer att storsatsa tillsammans med europas större energibolag . I Sahara planeras för en storskalig satsning på solkraft som redan om tio år skall producera sin första el. Enligt planen skall anläggningen år 2050 stå för 15 procent av hela europas energiförsörjning samt större delen av energibehovet för de nordafrikanska länderna. Det är förstås enorma investeringar som krävs och det skall bli intressant att se hur det fortlöper. Stora visioner. Spännade!

Kommentera

Den verkliga prislappen?

Finlands riksdag har gett klartecken till nya kärnreaktorer och dessutom pekat ut vart så kallad slutförvaring av avfallet skall ske. Det rekorddyra bygget av en femte atomreaktor i Olkiluoto (kostnaden uppgår till närmare fem miljarder euro!) genomförs med kraftiga förseningar och säkerhetsbrister med stöd av skattepengar från andra EU-länder! Det hävdas att detta bygge skulle vara ett billigt sätt att uppnå utsläppsminskningar av koldioxid – när det i själva verket tar fokus från förnybara energikällor och skapar ännu mer av det dödliga radioaktiva avfallet som våra barn och kommande generationer tvingas ta hand om. När skall en oberoende utredning sätta stopp för vansinnet i Finland?

Uppdatering! Som svar på kommentaren om att jag är oupplyst vill jag gärna upprepa ett av mina tidigare inlägg i frågan:

Jag är en varm anhängare till teknikutveckling och läste med spänning för någon månad sedan att Bill Gates storsatsar i bolaget Terrapower, som siktar på en lösning med återanvändning av atomsopor. Bill Gates är huvudägare i Terrapower, som ska utveckla en natriumkyld reaktor där snabba, energirika neutroner sätter fart på kärnreaktionerna. Neutronerna har så hög energi att de kan ombilda gammalt utbränt uranbränsle till nytt reaktorbränsle i form av plutonium, när den väl startats med anrikat uran. Spännande att se om detta koncept någonsin kan lyfta från skrivbordet (Bill Gates själv hoppas på en kommersiell start om 40 år). Dock kvarstår dagens verklighet: de atomkraftverk vi använder för närvarande producerar astronomiska mängder med dödligt avfall (enbart i Sverige skall tvåtusen ton slutförvaras i sextusen kapslar!) som vi dumpar i vårt urberg – och tvingar kommande generationer att ta hand om när det blir problem…

1 kommentar

Jävla olja!

Det har varit en underbart solig midsommarhelg med bl a en trevlig tur med familjen till Köpenhamn och promenad runt i Dronningens By.

Idag kan tyvärr man läsa vidare om oljekatastrofen i Mexikanska golfen och vad de jävla asen på BP åstadkommer när de bränner levande havssköldpaddor i sina desperat försök att samla upp en bråkdel av den olja deras förbannade kollapsade  plattform spiller ut i havet.

Ofattbara 40 000 fat olja läcker ut i havet varje dag!!! Redan den 1:a juni förbjöd amerikanska myndigheter fiske i ett förorenat havsområde med en yta motsvarande hela Tunisien! Vi får väl hoppas att Kevin Costners oljerenare kan bli till nytta. Jag arbetade själv med försäljning av oljesaneringssystem i mitten av 90-talet och vet hur många duktiga uppfinnare det finns som hela tiden utvecklar nya system som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt. Det är samtidigt tragiskt att AP-fonderna, som förvaltar svenskarnas pensionspengar, tillåts investera tungt i oljemaffian när de istället snarast borde få upp ögonen för bolag som investerar i förnybar energi. Det finns många internationella bolag som satsar inom detta område. Pensionsfonderna måste jobba åt samma håll som den generella klimatpolitiken och satsa mer i förnybara energikällor istället för att stirra sig blind på föråldrad och dyr atomkraft som alternativ till fossila bränslen!

Kommentera

Tragiskt!

Så skall då riksdagen  rösta igenom den lag som river upp färdriktningen med en avveckling av kärnkraften och satsning på förnybar energi som beslutades efter folkomröstningen – istället för att avvecklas kommer det nu åter bli tillåtet att bygga reaktorer! Denna nya kärnkraftsreform drivs med full kraft strax innan ett val. Tycker nog det vore klädsamt om Alliansen hade inväntat ett förnyat förtroende innan man forcerar fram ett beslut som påverkar människor i generationer. Framför allt eftersom det inför föregående val inte var någon som nämnde denna radikala förändring på agendan under mandatperioden. Jag misstänker att det finns väldigt många borgerliga väljare som aldrig kunde föreställa sig den extrema kovändning som Centern gjort  i kärnkraftsfrågan – det känns knappast ärligt mot väljarna att manipulera fram ett sånt livsavgörande beslut!

Kommentera

Nya protester!

Ingen vacker syn...

Som en manifestation mot riksdagens beslut att tillåta nya kärnkraftsreaktorer tog sig idag aktivister från Greenpeace in på Forsmarks anläggningar. Flera klättrade enligt Dagens Nyheter upp på taket på reaktorbyggnaden. ”Det är ingen fara för säkerheten” bedyrar kärnkraftverkets säkerhetsansvariga. Ja, det är ju en jävla tur att det är fredliga Greenpeace och inte terrorister som fått för sig att gå till angrepp. Tycker detta åter visar på hur löjligt enkelt det är att ta sig in på området – vad händer om ondskefulla krafter vill skada oss genom attentat?  Nu börjar även miljöministern bli nervös! Hur är säkerheten i de berganläggningar som skall förvara tusentals cylindrar med dödliga radioaktiva avfall, som måste isoleras från människor och natur i upp till 100 000 år!!?? Är det moraliskt att lämna över detta ansvar till kommande generationer?

Uppdatering: Forsmark uppfyller inte nya säkerhetsvillkor

2 kommentarer

Lösningar för framtiden!

Ny teknik skapar hela tiden förutsättningar för utvecklingen av hållbara energilösningar. Idag invigdes ett nytt solkraftverk i skåne och vindkraften blir allt viktigare i arbetet med att producera grön energi. Marknaden för vindkraftsparker till havs har ännu inte slagit igenom med full kraft i Sverige. Detta är synd då potential finns för enorma energiresurser som kan ersätta flera kärnkraftsreaktorer. Dagens Nyheter publicerade en mycket intressant debattartikel om kärnkraftens teknikval när nya reaktorer planeras i Sverige. Läs gärna mer om mina egna tankar i ämnet: Trelleborgs Allehanda

Kommentera

Glöm inte bort säkerhetsrisken!

Dagens Industri kan man nu läsa att cheferna för de svenska kärnkraftsverken uppvaktar Miljödepartementet och kräver beredskap med beväpnad insatsstyrka. Detta för att förbereda sig för eventuella framtida terrorangrepp. Frågan sätter åter fingret på det faktum att kärnkraften, hur säker man än hävdar att driften är, skapar enorma säkerhetsproblem genom förvaringen av sitt radioaktiva avfall och de uppenbara riskerna för attentat!

1 kommentar

Vem betalar egentligen för kärnkraften?

Är precis tillbaka i Sverige efter en intressant och givande resa i Spanien. Har dock tyvärr inte blivit tid över att skriva här men nu kommer jag ta nya tag och du kan räkna med flera provocerande inlägg inom kort!

Allt fler ifrågasätter nu lönsamheten i att bygga nya kärnkraftsverk enligt en artikel i Dagens Nyheter och dessutom gläds jag åt kampanjrörelsen Ställ Om Sverige som också sätter fokus på det olösbara problemet med det radioaktiva avfallet. Det skadar heller inte att påminna om det faktum att kärnkraften är en extremt dyr energiform som kräver statliga garantier – våra skattepengar – för att utbyggnad skall genomföras. För att inte tala om de ekonomiska konsekvenserna vid en driftsolycka eller allvarlig incident vid avfallshanteringen…

1 kommentar

Vem tar ansvar?

Snart dags för nya kärnkraftsverk i Sverige?

Förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer tas bort 2011. Samtidigt skall skadeståndsansvaret från industrin justeras från dagens nivå som är begränsad till tre miljarder kr. En ny siffra som nämns är 12 miljarder som maximalt belopp. Räcker knappast långt om det sker ett allvarligt radioaktivt utsläpp eller vid en olycka med hanteringen av det radioaktiva avfallet. Hur nybyggda och moderna de nya atomverken än är – ingen kan komma ifrån att de producerar dödligt avfall som vi inte har någon vettig lösning på. Att dumpa det i vårt urberg där det skall bevaras i upp till ETTHUNDRATUSEN ÅR är ren galenskap! Dessutom är det moraliskt förkastligt att tvinga våra kommande generationer ta hand om våra atomsopor!

Fortfarande ekar effekterna av den fruktansvärda olyckan i Tjernobyl och problemet med brytningen av uran kvarstår!

Kommentera

Valmanifest

Kongressen i Uppsala går nu in på sin sista dag. Igår var det en intensiv debatt om valmanifestet. Min egen motion om ett införande av euron blev avslagen och istället infördes att tillägg om motståndet mot EMU tillsammans med krav på 35-timmars vecka vilket jag tycker är lite synd. Vad jag saknar är dock ett kraftfullt avståndstagande med tydliga krav om en omedelbar avveckling av kärnkraften. Tyvärr märks den urvattnade kompromissen med sossarna allt för tydligt i denna fråga!

Kul debatter och många omröstningar!

Kommentera

Vem blir nästa språkrör?

Kongressen fortsätter och idag publicerade Aftonbladet sin undersökning där ombuden fått svara på vilka två de skulle vilja se som efterträdare till de nuvarande språkrören. Inte helt oväntat hamnade Mikaela Valtersson och Gustav Fridolin i topp. Tyvärr missade jag själv att svara på enkäten men tycker nog att Carl Schlyter vore ett klokt val. Han gör ett toppenjobb inom EU-arbetet och är både karismatisk och kompetent. Helst skulle jag dock se Birger Schlaug göra ett återtåg till partiet – jag är så grymt imponerad av hans äkta engagemang och gröna kunskap. Dessutom var han ledande i konststycket att både göra historisk riksdagsentré 1988 samt återföra MP till parlamentet igen 1994. Men att hoppas på en sådan lösning kanske är att begära för mycket…?

I övrigt noterar jag att min gamla arbetskamrat Per Ankersjö fått lite problem med Centerns riksdagslista i Stockholm. Skönt att Per snabbt och tydligt markerade avstånd från denna person som tydligen inte är riktigt frisk och omgående stoppade galningens kandidatur!

1 kommentar

Dubbla budskap?

Sitter på tåget i rikting mot Uppsala och årets partikongress. Läser  Dagens Nyheter där det påstås att Miljöpartiet ”kör med dubbla budskap”. För min egen del uppskattar jag ett parti som vågar ha ett radikalt partiprogram med visioner om framtiden och samtidigt gå till val med ett valmanifest som ställer tuffa krav på eventuella koalitionspartners. Gör Miljöpartiet ett starkt valresultat och utifrån det har en styrkeposition att förhandla, då finns det ingen anledning att inte försöka få igenom en starkare ”grön profil” i ett regeringsalternativ.

Se och läs Maria Wetterstrands inledningstal på kongressen

Kommentera

Valrörelsen närmar sig!

Igår kväll hade vi ett uppiggande partimöte med båda gamla och nya medlemmar. Gemensamt för oss alla är att vi med tillförsikt ser fram emot en spännande valrörelse! Det är tydligt att man även i Moderatfästet Vellinge nu ser oss i Miljöpartiet som en allvarlig konkurrent – allt fler väljare sätter miljöfrågorna högre på sin agenda och vår rörelse har en kraftig medvind! Miljöpartiets lokala valplattform kan du läsa mer om här:

Valprogram 2010

Kommentera

Historien upprepar sig!

På samma sätt som kärnkraftsförespråkarna hävdade att olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl aldrig kunde inträffa så är nu BP (ett av världens största bolag med en försäljning år 2009 på 239 miljarder DOLLAR) ansvariga för en massiv miljökatastrof utan motstycke! Tyvärr menade oljebolaget själva i sin ansökan, för att exploatera fyndigheterna, att en olycka var helt osannolik. Därför finns det nu heller ingen som helst färdig räddningsplan och ingen vet hur lång tid saneringsarbetet kommer ta. För att inte tala om den tragedi som utsläppet kommer skapa för naturen, djurlivet och invånarna på den amerikanska sydkusten.

Uppdaterad artikel om miljökatastrofen i Mexikanska golfen

1 kommentar

Inte bara en massa snack!

Man kan tycka lite olika kring fenomenet kring civil olydnad men jag är grymt imponerad av den passion och frenesi som Greenpeace gång på gång uppvisar i opinionsbildningen för att få samhället ställa om till en ekologisk hållbar energiförsörjning:

Greenpeace blockerade Vattenfalls kontor

Det är samtidigt sorgligt att se de krafter som vill låsa fast Sverige i ett ohållbart energisystem som nya kärnkraftverk innebär:

Moderaterna sätter tryck på Vattenfall

Det är istället hög tid att med hjälp av förnybar energiteknik och smart energianvändning skapa rätt förutsättningar för nya tidens lösningar och sluta subventionera miljöfarliga energikällor:

Kärnkraften räddar inte klimatet!

Kommentera

Nya investeringar i vindkraft!

Läste idag om danska Vestas som tagit en rekordorder på vindkraft omfattande upp till 2100 megawatt. Uppmuntrande nyheter!

Artikel i Dagens Industri

Kommentera

Intressant insändare

Idag kunde man läsa en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet där Vellinges kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman väljer att peka ut Miljöpartiet som huvudmotståndare i det kommande valet:

Inlägget får väl anses som en replik till den gemensamma insändare som vi i Miljöpartiet Vellinge tidigare publicerade i samma tidning.
Som boende i Höllviken tycker jag det är synnerligen intresant hur en kommun, som av tidningen Miljöaktuellt rankas först på 127:e plats av landets kommuner ur miljösynpunkt, försöker slå sig för bröstet och tala om hur framstående man anser sig vara inom miljöområdet. Nej det håller inte, istället behövs en ny agenda med fokus på en hållbar utveckling med förnybara energikällor!

Kommentera

Risk kontra nytta?

Läste följande på den intressanta sajten Forskning.se :

”Högaktivt avfall uppstår när bränslet i en reaktor byts ut. Det är då mycket radioaktivt och varmt och placeras i vattenbassänger på kärnkraftverket. Vatten skyddar mot strålning och kyler bränslet. Efter ett år transporteras bränslet till ett så kallat mellanlager: CLAB – Centralt mellanlager för använt kärnbränsle – i Oskarhamn med det specialbyggda fartyget m/s Sigyn. I CLAB mellanlagras bränslet i vattenbassänger i 40 år. Under tiden minskar värmeutvecklingen från kärnbränslet, vilket underlättar den fortsatta hanteringen avsevärt. Dessutom har radioaktiviteten i bränslet minskat med 90 procent. Efter cirka 40 års mellanlagring ska kärnbränslet kapslas in och transporteras till det så kallade slutförvaret i Forsmark, Östhammar.  Där ska det ligga 500 meter ner i urberget för att isoleras från människan och natur i 100 000 år. Kapslarna är tillverkade av koppar med inre behållare av gjutjärn och rymmer cirka två ton avfall. Totalt blir det ungefär 6 000 kapslar.  All hantering av utbränt kärnbränsle kontrolleras av svenska myndigheter, EU och FN.”

Återigen, jag menar att det både är omoraliskt och förkastligt när vi dumpar dödligt radioaktivt avfall och därmed tvingar våra barn och kommande generationer att lösa problemen!

Läste om protesterna mot kärnkraftverk i Tyskland för att uppmärksamma 24-årsdagen av Tjernobylkatastrofen. Tänk om statliga Vattenfall istället för dessa enorma kostnader i atomkraft kunde satsa resurserna på sin spetskompetens inom vindkraft – samtidigt som vi i Sverige går samma väg som Danmark och Storbritanien – och skapar stödsystem för havsbaserade vindkraftparker. Där finns potentialen att snabbt skapa kraftfulla energitillgångar! Enbart den planerade vindkraftparken utanför Trelleborg skulle fullt utbyggd generera el till en halv miljon hushåll!

Uppdaterat:

Dagens Nyheter om kärnkraftsavfall

Kommentera

RSS Prenumerera